Grophuset 1 / Detaljhandel

Med publikdragande grannar som IKEA och Media Markt har Grophuset 1 enorma möjligheter att utvecklas till en framgångsrik handelsfastighet. Den generösa tomtytan på 33 445 m² lämnar plats för såväl tillbyggnation som generösa parkeringsytor, och kommunikationerna är goda: det är enkelt att ta sig hit med såväl bil, tåg och buss som cykel. Som hyresgäst har du förstås stora möjligheter att påverka utvecklingen av fastigheten.

Beteckning: Malmö Grophuset 1
Område: Hyllie
Adress: Långhusgatan 7 och 9, 215 86
Areal: 33 445 m²
Area: 4 055 m²
Parkering: 200 platser
Uppförd: 2011

Ladda ned

fastigheter/grophuset1-retail-vy3-1040x532
fastigheter/grophuset1-retail-flygf3-1040x6601
fastigheter/grophuset1-retail-vy2-1040x532
fastigheter/grophuset1-retail-flygf-1040x660
fastigheter/grophuset1-retail-vy1-1040x660
fastigheter/grophuset1-logistics-flygf2-1040x660
fastigheter/grophuset-logistics-plan-1040x660
fastigheter/grophuset1-sitplan-1040x6601