Grophuset 1 / Industri - Logistik

De goda kommunikationerna och fastighetens stora utvecklingsmöjligheter gör Grophuset 1 perfekt för den som vill kombinera kontor, industri och lager. Den generösa tomtytan på 33 445 m² lämnar plats för rejäla tillbyggnationer, och som hyresgäst har du förstås stora möjligheter att påverka utvecklingen av fastigheten. Och läget är svårslaget: från Svågertorp har du 18 minuter till Copenhagen Airport, 19 minuter till Malmö Airport och endast 11 minuter med tåg till Malmö C.

Beteckning: Malmö Grophuset 1
Område: Hyllie
Adress: Långhusgatan 7/9, 215 86 Malmö
Areal: 33 445 m²
Area: 4 055 m²
Parkering: 200 platser
Uppförd: 2011

Ladda ned

fastigheter/grophuset1-befint-1040x660
fastigheter/grophuset-logistics-exteri-1040x660
fastigheter/logistik-vaan3-och-vaan4
fastigheter/logistik-vaan1-och-vaan2
fastigheter/grophuset1-sitplan2-1040x660
fastigheter/grophuset-logistics-vy5-1040x532
fastigheter/1589963340_grophuset1-retail-flygf-1040x660
fastigheter/1589963340_grophuset1-logistics-flygf2-1040x660
fastigheter/grophuset-logistics-vy4-1040x532
fastigheter/grophuset-logistics-vy2-1040x532